Zarządzanie jakością - Certyfikat ISO 9001:2000

Misją Biura Rachunkowego RACHMISTRZOWIE jest uzyskiwanie maksymalnego zadowolenia Klienta. Dlatego też za podstawę działania przyjęto zasadę całkowitego spełniania wszystkich wymagań ustalonych z Klientem tak, aby był w pełni zadowolony z jakości świadczonych usług. Wyrazem skoncentrowania uwagi na Kliencie jest przyjęcie powyższej polityki jakości symbolizowanej hasłem:

RZETELNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ
Przyjęta dewiza określa styl pracy obowiązujący w Biurze, a tym samym determinuje proces kwalifikowania i poszerzania wiedzy zatrudnionego personelu. Wymagamy od każdego pracownika zrozumienia i respektowania deklarowanej polityki jakości. W celu realizacji przyjętej polityki określamy corocznie w naszym planie działań mierzalne cele dotyczące jakości oraz wskaźniki weryfikujące osiągnięcie wytyczonych celów.Podstawowym narzędziem służącym realizacji naszej polityki jakości są procedury określone w Systemie Zarządzania Jakością. Uwzględniając kluczowe znaczenie tego narzędzia uznajemy, że wymaga to stałego podnoszenia naszych kwalifikacji i motywacji wszystkich Pracowników.

Ze swojej strony, deklaruję zapewnienie wszelkich niezbędnych środków w celu ciągłego doskonalenia jakości usług i zapewniam, że będę osobiście nadzorować działania związane z identyfikacją i spełnianiem wymagań wszystkich naszych Klientów.

WŁAŚCICIEL
Barbara Stępka
Warszawa, 01 czerwca 2003 r.

CERTYFIKATY

 

Aktualności