Obsługa księgowo-finansowa

Rozliczamy firmy prowadzące działalność gospodarczą w kazdej możliwej formie - osoby fizyczne i prawne w tym również fundacje i stowarzyszenia.

Nasi Klienci otrzymują kompetentną, rzetelną, szybką oraz miłą obsługę w pełnym zakresie zagadnień związanych z obsługą finansowo - księgową  tzn.:

    * ewidencję operacji gospodarczych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
    * rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
    * prowadzenie rejestru podatku VAT i sporządzanie deklaracji podatkowych dla US
    * sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla ZUS
    * zamykanie ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego przygotowanie i sporządzanie bilansu
    * sporządzanie bilansów na koniec okresów rozliczeniowych
    * sporządzenie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego
    * prowadzenie ewidencji środków trwałych przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego

Aktualności