Wnioski o dotacje z UE

 

Dotacja z  funduszy strukturalnych UE jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej. Dotacje przyznawane są przez powołane w tym celu instytucje publiczne wdrażające programy pomocowe. W okresie dotacyjnym na lata 2007- 2013 utworzono zarówno programy ogólnokrajowe jak i regionalne. Zakres pomocy jest bardzo szeroki i obejmuje projekty związane realizacją nowych inwestycji w produkcji bądź usługach. Dotację można otrzymać również na przykład: na badania nad wdrożeniem nowych technologii, opracowaniem patentu, wzoru użytkowego, inwestycję w ochroną środowiska naturalnego, rozwój e-usług, usług elektronicznych typu B2B  jak również na modernizację infrastruktury należącej do samorządów i instytucji publicznych. 

W celu otrzymania dotacji należy złożyć dokumenty aplikacyjne do właściwego konkursu ogłoszonego przez instytucję wdrażającą. Nasza oferta obejmuje pełne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek z biznesplanem lub studium wykonalności) oraz doradztwo niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia zawartej umowy dotacyjnej z instytucją wdrażającą.

Dla oceny możliwości pozyskania dotacji zapraszamy do wypełnienia ankiety zamieszczonej poniżej, przygotowanej na potrzeby przedsiębiorców. Przedsiębiorcy z sektora MSP czyli tzw. mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają dodatkowe preferencje  - podwyższony próg wysokości możliwego dofinansowania. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług nie tylko firmy z województwa mazowieckiego. Zapewniamy profesjonalnie przygotowane dokumenty aplikacyjne, dużą skuteczność w pozyskiwaniu środków i konkurencyjne ceny.  

 

Formularz dla przedsiębiorców ubiegających się o przyznanie dotacji z funduszy UE: formularz.

Aktualności